Praktijkleren

Subsidie Praktijkleren

Subsidie praktijkleren

Praktijkleren biedt veel voordelen voor zowel studenten als werkgevers. Het biedt studenten de kans om praktische vaardigheden en kennis op te doen in hun vakgebied, terwijl werkgevers toekomstige medewerkers kunnen trainen en voorbereiden op hun bedrijf. Echter, praktijkleren kan voor sommige werkgevers een uitdaging zijn vanwege de extra kosten die gepaard gaan met het trainen van studenten. Gelukkig is er de subsidieregeling praktijkleren, die werkgevers kan helpen om deze extra kosten te dekken. In deze blog zullen we bespreken wat de subsidieregeling praktijkleren inhoudt en hoe het kan helpen bij het implementeren van praktijkleren.

Wat is de subsidieregeling praktijkleren?

De subsidieregeling praktijkleren is een financiële tegemoetkoming van de overheid voor werkgevers die een praktijkleerplaats aanbieden aan studenten. Hierdoor kunnen werkgevers een vergoeding krijgen voor de kosten die zij maken voor de begeleiding van studenten tijdens hun praktijkleren. De subsidie is bedoeld om werkgevers te stimuleren om meer praktijkleerplaatsen aan te bieden, zodat meer studenten praktische ervaring kunnen opdoen

Voor wie is de subsidieregeling praktijkleren bedoeld?

De subsidieregeling praktijkleren is bedoeld voor werkgevers die studenten begeleiden tijdens hun praktijkleren. Dit kunnen zowel mbo-studenten als hbo-studenten zijn. De regeling is bedoeld voor alle sectoren, dus zowel voor bedrijven in de industrie als voor bedrijven in de zorgsector.

Hoe werkt de subsidieregeling praktijkleren?

Werkgevers kunnen de subsidie aanvragen voor het begeleiden van studenten tijdens hun praktijkleren. De subsidie is afhankelijk van het aantal weken dat de student in de praktijk heeft geleerd en het aantal studenten dat begeleid is. De subsidie kan oplopen tot € 2.700 per student per jaar. De subsidie praktijkleren kan aangevraagd worden in een vastgestelde periode, meestal tussen begin juni en medio september van het betreffende studiejaar. Voor eind december worden de subsidiebesluiten verstuurd en wordt de subsidie uitbetaald. Van januari tot en met oktober voert RVO controles uit.

Voorwaarden subsidie Praktijkleren

Per leerling, opleiding en bedrijf gelden specifieke voorwaarden. Hieronder focussen we alleen op de voorwaarden per opleiding: Vmbo/VSO/PRO, Bbo, Hbo en Wo

VMBO

Uw bedrijf of organisatie biedt praktijkbegeleiding aan een leerling van het vmbo die een basisberoepsgerichte leerweg volgt, ingericht als een leerwerktraject of entreeopleiding.

De leerling zit in het 3e of 4e leerjaar van zijn of haar opleiding. Het leerwerktraject is gericht op het halen van een startkwalificatie op het niveau van een basisberoepsopleiding.

MBO (BBL)

U biedt praktijkbegeleiding aan een student van een mbo-opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl).

HBO

U biedt praktijkbegeleiding aan een student van een hbo-opleiding die is opgenomen in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO).  De opleiding richt zich op een volledig diploma. De opleidingscode van het CROHO valt binnen de onderdelen: techniek, landbouw en natuurlijke omgeving, gezondheidszorg; of gedrag en maatschappij.

Het praktijkdeel is een verplicht onderdeel van de opleiding

PROMOVENDUS EN TOIO

Als u een promovendus begeleidt, zijn er 2 mogelijkheden:

  • De promovendus is voor het onderzoek in dienst van of heeft een aanstelling bij de universiteit of een instituut van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) of de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), terwijl u op basis van een overeenkomst de loonkosten van deze promovendus betaalt.
  • De promovendus is in dienst bij de werkgever, en de begeleiding bij het onderzoek vindt plaats door de universiteit of door een instituut van de NWO of de KNAW.

In het kader van de Subsidieregeling praktijkleren moet de universiteit of een instituut van de NWO of KNAW de begeleiding van de promovendus verzorgen.

 

Als u een toio begeleidt, zijn er 2 mogelijkheden:

 

  • De toio is in dienst van of heeft een aanstelling bij de universiteit, en voert zijn ontwerpopdracht bij uw bedrijf uit op basis van een overeenkomst.
  • De toio is in dienst bij de werkgever en voert zijn ontwerpopdracht uit, terwijl de universiteit de toio begeleidt op basis van een overeenkomst tussen werkgever en universiteit.

In het kader van de Subsidieregeling praktijkleren moet een universiteit de begeleiding van de toio verzorgen.

PRAKTIJKONDERWIJS

De leerling staat als schoolgaand ingeschreven bij een school voor praktijkonderwijs.

De leerling volgt onderwijs in het laatste schooljaar. Het schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. De leerling volgt minimaal 1 dag per week binnenschools onderwijs en heeft maximaal 4 stagedagen per week.

VSO

De leerling staat als schoolgaand ingeschreven bij een school voor voortgezet speciaal onderwijs. De leerling volgt in het laatste schooljaar onderwijs in het uitstroomprofiel ‘arbeidsmarktgericht’ of in een leerwerktraject binnen het uitstroomprofiel ‘vervolgonderwijs’. Het schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. De leerling volgt minimaal 1 dag per week binnenschools onderwijs en heeft maximaal 4 stagedagen per week.

Verreweg het meeste budget is beschikbaar voor MBO (BBL). Voor meer informatie over de subsidie praktijkleren verwijzen we graag naar deze pagina.

LOGO-PRAKTIJKLEREN-wit2

Praktijkleren.nl is een subsidie adviesbureau. Het inschakelen van een subsidieadviseur als kan nuttig zijn als je hulp nodig hebt bij het aanvragen van de subsidie praktijkleren en het voldoen aan de gestelde voorwaarden en regels. Zo helpen we je bij het identificeren van de subsidiemogelijkheden, het indienen van de subsidieaanvraag, de administratie en het monitoren van de voortgang van de aanvraag inclusief eventuele controles. Praktijleren.nl heeft jarenlange ervaring en werkt op een kosteneffectieve manier (7,5% per deelnemer|aanvraag).

Tags :
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Picture of Raoul Hosli
Raoul Hosli

Pijlers binnen de het subsidie advies zijn subsidies op het gebied van HRM (oa Scholings en duurzame ontwikkeling), innovatie (WBSO) en energie (EIA SDE). Al 10 jaar zeer actief in deze branche en ik blijf me inzetten om klanten hun ideeën / activiteiten betaalbaar te maken én te houden.

Categorieën

Recent nieuws

Bedankt

Dat je je hebt ingeschreven voor onze nieuwsbrief