Praktijkleren

Voorwaarden subsidie aanvragen

om even rekening mee te houden

Voorwaarden

Uw subsidieaanvraag praktijkleren moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Voor de aanvraag gebruikt u gegevens die zijn opgesteld voor uw leerling, zoals de (praktijkleer-) overeenkomst. De RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, controleert vervolgens of u als werkgever aan alle voorwaarden voldoet. 

Gewoon Helder & Duidelijk zijn

De voorwaarden verschillen per onderwijscategorie. Hieronder leggen we per onderwijscategorie uit welke eisen gesteld worden aan uw subsidieaanvraag.

Opleidingsniveau

VMBO

MBO

HBO

PROMOVENDI & TOIO’S

VSO

PRO

Entreeopleiding VMBO

Aan welke voorwaarden moet mijn subsidieaanvraag praktijkleren voor mijn opleidingsniveau voldoen?

Uw subsidieaanvraag praktijkleren moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Voor de aanvraag gebruikt u gegevens die zijn opgesteld voor uw leerling, zoals de (praktijkleer-) overeenkomst. De RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, controleert vervolgens of u als werkgever aan alle voorwaarden voldoet

Leerlingen die in de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo een leer-werktraject volgen. Het geldt alleen voor het traject dat specifiek is gericht op het behalen van een startkwalificatie op het niveau van een basisberoepsopleiding.

Uitsluitend voor deelnemers aan een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het mbo, deelnemers aan een beroepsopleidende leerweg (bol) komen niet in aanmerking voor subsidie.

Studenten die een duale of deeltijd hbo-opleiding volgen waarbij de Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO)-code van de opleiding valt binnen de sectoren techniek of landbouw en natuurlijke omgeving. Het gaat alleen om die opleidingen waarbij een praktijkdeel een verplicht onderdeel van de opleiding is.

Promovendi die tijdelijk zijn aangesteld of een arbeidsovereenkomst hebben bij een universiteit of een instituut van de KNAW of NWO. Over hun loonkosten moeten afspraken zijn gemaakt met een privaatrechtelijke rechtspersoon.

Leerlingen die in het laatste schooljaar van het Voortgezet Speciaal Onderwijs (vso) zitten en onderwijs volgen in het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel of in een leer-werktraject in het uitstroomprofiel vervolgonderwijs.

Leerlingen die in het laatste schooljaar van het Praktijkonderwijs (PRO) zitten

Leerlingen die een basisberoepsgerichte leerweg in het voortgezet onderwijs volgen die is ingericht als entreeopleiding en wordt verzorgd als beroepsbegeleidende leerweg.

Komt u in aanmerking voor subsidie

Indien u leerwerkplekken aanbiedt in de volgende groepen kunt u eenvoudig bij ons de subsidie praktijkleren aanvragen:

  • mbo-leerlingen die een Beroepsbegeleidende Leerweg volgen (subsidie BBL leerling)
  • vmbo-leerlingen die een leerwerk traject volgen
Bedankt

Dat je je hebt ingeschreven voor onze nieuwsbrief