Praktijkleren

Subsidies Praktijkleren

informatie

Subsidies 2023/2024

Ook voor 2023 is er budget vrijgemaakt in de begroting om de praktijkleren subsidie voort te zetten. De subsidieregeling van het afgelopen schooljaar is geëvalueerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft besloten om in 2019 de subsidieregeling praktijkleren opnieuw aan te bieden voor werkgevers die aan de gestelde voorwaarden voldoen.

Wilt u weten of u in aanmerking komt? Lees hier hoe u in aanmerking komt voor de subsidie praktijkleren 2023. Wilt u hierover meer informatie?

Neem dan contact op met Praktijkleren.nl, wij informeren u graag over de mogelijkheden. Praktijkleren neemt u graag alle rompslomp rondom de subsidieaanvraag praktijkleren uit handen.

Meer weten hierover? Lees dan hier verder wat we voor u kunnen betekenen.

Meer weten hierover? Lees dan hier verder wat we voor u kunnen betekenen.

Wat is subsidie praktijkleren

De subsidie Praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Een deelnemer moet worden begeleid bij het leren in de praktijk om zijn diploma te behalen. De deelnemer moet bijvoorbeeld opdrachten maken op de praktijkvloer waarbij de praktijk begeleider (van de werknemer) meekijkt en beoordeelt.

Zo werkt de deelnemer gericht aan zijn toekomst door middel van het behalen van een diploma. Hierdoor is de deelnemer beter voorbereidt op de arbeidsmarkt en de werkgever krijgt beter opgeleid personeel.

veel gestelde vragen

Vragen & Antwoorden

De subsidies praktijkleren zijn in het leven geroepen om enerzijds leerlingen die een praktijkgerichte opleiding volgen beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt, en anderzijds om werkgevers te stimuleren praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Scholieren met interesse in een praktijkgericht beroep hebben hierdoor meer kans op een leerwerkplek. Werkgevers beschikken door de RVO praktijkleren subsidie over beter opgeleid personeel.

 

F. A. Q

Veel gestelde vragen

Maar subsidieland is niet altijd even doorzichtig. Regels veranderen soms, formulieren zijn lastig te vinden en vaak heeft u nog veel vragen bij het indienden van de aanvraag. Wij helpen u graag bij de aanvraag. Bekijk onze F.A.Q. 

De subsidie Praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Een deelnemer moet worden begeleid bij het leren in de praktijk om zijn diploma te behalen. De deelnemer moet bijvoorbeeld opdrachten maken op de praktijkvloer waarbij de praktijk begeleider (van de werknemer) meekijkt en beoordeelt.

Zo werkt de deelnemer gericht aan zijn toekomst door middel van het behalen van een diploma. Hierdoor is de deelnemer beter voorbereidt op de arbeidsmarkt en de werkgever krijgt beter opgeleid personeel.

De subsidie bedraagt maximaal € 2.700,- per school jaar ( 1 augustus tot en met 31 juli) op basis van het aantal begeleide weken (maximaal 40 weken).

De subsidies praktijkleren vallen onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De subsidie is voor de volgende opleidingsniveaus bedoeld:

 • Laatste schooljaar Voortgezet Speciaal Onderwijs (vso) en Praktijkonderwijs (pro)
 • VMBO-2 en Entree Opleiding
 • MBO-BBL (let op: géén MBO-BOL en Derde Leerweg)
 • Duale en Deeltijd  – HBO opleidingen Techniek / Landbouw / Natuurlijke omgeving / Gezondheidszorg / Gedrag & Maatschappij
 • Promovendi en Toio’s

Daarnaast dient u aan administratieve vereisten te voldoen:

 • een door alle partijen getekende praktijkleerovereenkomst
 • een aanwezigheidsregistratie van de deelnemer
 • een administratie waaruit de begeleiding blijkt (bijv.onderdelen uit het BPV handboek en/of verslagen van evaluatie- en voortgangsgesprekken / voortgangsformulieren)
 • een kopie van het diploma wanneer de deelnemer voor het einde van het studiejaar de opleiding heeft afgerond

Uiteraard kan praktijkleren.nl u met deze onderdelen helpen en informeren.

De RVO praktijkleren subsidieregeling geldt in principe alleen voor werkgevers die een praktijkleerplaats en/of werkleerplaats aanbieden voor een leerling die een praktijkgerichte opleiding volgt, een technische hbo student of werknemers die promotieonderzoek doen. Voorheen kon men enkel RVO praktijkleren subsidie aanvragen voor:

 • Mbo leerlingen die een beroepsbegeleidende leerweg volgen (subsidie BBL leerling).
 • Vmbo leerlingen die een leerwerk traject volgen.
 • Studenten die een technische hbo opleiding volgen (leer/werk combi) en voor werknemers die promotieonderzoek doen.

In het afgelopen schooljaar is de regeling echter uitgebreid. Als werkgever kunt u nu ook in aanmerking komen voor de RVO praktijkleren subsidieregeling wanneer u een leerwerkplaats aanbiedt voor het:

 • Voortgezet speciaal onderwijs (vso).
 • Praktijkonderwijs (pro).
 • Entreeopleiding in het voortgezet onderwijs.

Uw subsidieaanvraag praktijkleren moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Voor de aanvraag gebruikt u gegevens die zijn opgesteld voor uw leerling, zoals de (praktijkleer-) overeenkomst. De RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, controleert vervolgens of u als werkgever aan alle voorwaarden voldoet. De voorwaarden verschillen per onderwijscategorie. Hieronder leggen we per onderwijscategorie uit welke eisen gesteld worden aan uw subsidieaanvraag:

AANVRAAG SUBSIDIES PRAKTIJKLEREN VMBO:

Leerlingen die in de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo een leer-werktraject volgen. Het geldt alleen voor het traject dat specifiek is gericht op het behalen van een startkwalificatie op het niveau van een basisberoepsopleiding.

AANVRAAG SUBSIDIES PRAKTIJKLEREN MBO:

Uitsluitend voor deelnemers aan een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het mbo, deelnemers aan een beroepsopleidende leerweg (bol) komen niet in aanmerking voor subsidie.

AANVRAAG SUBSIDIES PRAKTIJKLEREN HBO:

Studenten die een duale of deeltijd hbo-opleiding volgen waarbij de Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO)-code van de opleiding valt binnen de sectoren techniek of landbouw en natuurlijke omgeving. Het gaat alleen om die opleidingen waarbij een praktijkdeel een verplicht onderdeel van de opleiding is.

SUBSIDIEAANVRAAG PRAKTIJKLEREN PROMOVENDI EN TECHNOLOGISCH ONTWERPERS IN OPLEIDING (TOIO’S):

Promovendi die tijdelijk zijn aangesteld of een arbeidsovereenkomst hebben bij een universiteit of een instituut van de KNAW of NWO. Over hun loonkosten moeten afspraken zijn gemaakt met een privaatrechtelijke rechtspersoon.

SUBSIDIEAANVRAAG PRAKTIJKLEREN VSO:

Leerlingen die in het laatste schooljaar van het Voortgezet Speciaal Onderwijs (vso) zitten en onderwijs volgen in het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel of in een leer-werktraject in het uitstroomprofiel vervolgonderwijs.

SUBSIDIEAANVRAAG PRAKTIJKLEREN PRO:

Leerlingen die in het laatste schooljaar van het Praktijkonderwijs (PRO) zitten.

SUBSIDIEAANVRAAG PRAKTIJKLEREN ENTREE IN HET VMBO:

Leerlingen die een basisberoepsgerichte leerweg in het voortgezet onderwijs volgen die is ingericht als entreeopleiding en wordt verzorgd als beroepsbegeleidende leerweg.

 

Subsidies Praktijkleren aanvragen dient u te doen via het eLoket van RVO.nl. Naast het feit dat de aanvraag aan bepaalde voorwaarden moet voldoen, is BBL subsidie aanvragen een tijdrovende bezigheid. Om de aanvraag in te kunnen dienen bij de RVO heeft u bovendien een eHerkenning nodig van minimaal niveau 1. De aanvraag hiervoor kan tot 7 werkdagen in beslag nemen. Voor de aanvraag dient u gebruik te maken van de csv-bestanden die RVO.nl beschikbaar stelt. Geen tijd om de aanvraag zelf in behandeling te nemen? Laat praktijkleren.nl u alle rompslomp rondom de subsidieaanvraag voor uw BBL leerling uit handen nemen.

Praktijkleren.nl is gespecialiseerd in de subsidies praktijkleren. We merkten dat BBL subsidie aanvragen als tijdrovend en omslachtig wordt ervaren. Daarom hebben we besloten om u, tegen een geringe fee van 7,5%, alle rompslomp uit handen te nemen. BBL subsidie aanvragen was nog nooit zo eenvoudig. U hoeft enkel de praktijkleerovereenkomst die u gesloten hebt met uw (BBL) leerling te uploaden en wij nemen vervolgens contact met u op om de aanvraag in orde te maken. U hoeft dus ook geen eHerkenning aan te vragen!

Subsidie aanvragen voor bedrijven en instellingen die een praktijk- of werk leerplaats hebben

Waarom moeilijk doen als het makkelijk en overzichtelijk kan, Wij zijn er al jaren lang in gespecialiseerd.

Bedankt

Dat je je hebt ingeschreven voor onze nieuwsbrief