De RVO praktijkleren subsidie is in het leven geroepen om enerzijds leerlingen die een praktijkgerichte opleiding volgen beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt, en anderzijds om werkgevers te stimuleren praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Scholieren met interesse in een praktijkgericht beroep hebben hierdoor meer kans op een leerwerkplek. Werkgevers beschikken door de RVO praktijkleren subsidie over beter opgeleid personeel.

VOOR WIE GELDT DE RVO PRAKTIJKLEREN SUBSIDIEREGELING?

De RVO praktijkleren subsidieregeling geldt in principe alleen voor werkgevers die een praktijkleerplaats en/of werkleerplaats aanbieden voor een leerling die een praktijkgerichte opleiding volgt, een technische hbo student of werknemers die promotieonderzoek doen. Voorheen kon men enkel RVO praktijkleren subsidie aanvragen voor:

In het afgelopen schooljaar is de regeling echter uitgebreid. Als werkgever kunt u nu ook in aanmerking komen voor de RVO praktijkleren subsidieregeling wanneer u een leerwerkplaats aanbiedt voor het: