VOORWAARDEN

Uw subsidieaanvraag praktijkleren moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Voor de aanvraag gebruikt u gegevens die zijn opgesteld voor uw leerling, zoals de (praktijkleer-) overeenkomst. De RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, controleert vervolgens of u als werkgever aan alle voorwaarden voldoet. De voorwaarden verschillen per onderwijscategorie. Hieronder leggen we per onderwijscategorie uit welke eisen gesteld worden aan uw subsidieaanvraag:

AAN WELKE VOORWAARDEN MOET MIJN SUBSIDIEAANVRAAG PRAKTIJKLEREN VOLDOEN?

SUBSIDIEAANVRAAG PRAKTIJKLEREN VMBO:

Leerlingen die in de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo een leer-werktraject volgen. Het geldt alleen voor het traject dat specifiek is gericht op het behalen van een startkwalificatie op het niveau van een basisberoepsopleiding.

SUBSIDIEAANVRAAG PRAKTIJKLEREN MBO:

Uitsluitend voor deelnemers aan een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het mbo, deelnemers aan een beroepsopleidende leerweg (bol) komen niet in aanmerking voor subsidie.

SUBSIDIEAANVRAAG PRAKTIJKLEREN HBO:

Studenten die een duale of deeltijd hbo-opleiding volgen waarbij de Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO)-code van de opleiding valt binnen de sectoren techniek of landbouw en natuurlijke omgeving. Het gaat alleen om die opleidingen waarbij een praktijkdeel een verplicht onderdeel van de opleiding is.

SUBSIDIEAANVRAAG PRAKTIJKLEREN PROMOVENDI EN TECHNOLOGISCH ONTWERPERS IN OPLEIDING (TOIO’S):

Promovendi die tijdelijk zijn aangesteld of een arbeidsovereenkomst hebben bij een universiteit of een instituut van de KNAW of NWO. Over hun loonkosten moeten afspraken zijn gemaakt met een privaatrechtelijke rechtspersoon.

SUBSIDIEAANVRAAG PRAKTIJKLEREN VSO:

Leerlingen die in het laatste schooljaar van het Voortgezet Speciaal Onderwijs (vso) zitten en onderwijs volgen in het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel of in een leer-werktraject in het uitstroomprofiel vervolgonderwijs.

SUBSIDIEAANVRAAG PRAKTIJKLEREN PRO:

Leerlingen die in het laatste schooljaar van het Praktijkonderwijs (PRO) zitten.

SUBSIDIEAANVRAAG PRAKTIJKLEREN ENTREE IN HET VMBO:

Leerlingen die een basisberoepsgerichte leerweg in het voortgezet onderwijs volgen die is ingericht als entreeopleiding en wordt verzorgd als beroepsbegeleidende leerweg.

PRAKTIJKLEREN HELPT U GRAAG BIJ UW SUBSIDIEAANVRAAG PRAKTIJKLEREN.

Praktijkleren neemt u graag alle rompslomp uit handen rondom de subsidieaanvraag praktijkleren voor uw organisatie. Voor een geringe fee van slechts 7,5% van het voor u behaalde subsidiebedrag regelen wij alles voor u. Waarom voor Praktijkleren kiezen?

  • Wij ontzorgen u bij de subsidieaanvraag voor uw leerbedrijf.
  • U heeft geen e-Herkenning nodig.
  • Jarenlange ervaring.
  • Hoge slagingskans, lage fee; slechts 7,5%.
  • Persoonlijk en betrokken.
  • Extra controles.

Wilt u meer weten hierover of heeft u hulp nodig bij uw aanvraag? Neem dan contact met ons op.