BESLUIT

HOOGTE SUBSIDIE VASTGESTELD

HOOGTE SUBSIDIE VASTGESTELD


De budgetten voor de subsidieregeling Praktijkleren zijn vastgesteld. Voor MBO (BBL) is het budget vastgesteld op € 196.848,-. Een verhoging ten opzichte van vorig jaar. Vorig jaar was dit € 193.900,-. (inclusief de latere 5mio).

Het besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 23 augustus 2019, nr. MBO-14622969 inzake de vaststelling van de subsidieplafonds van de Subsidieregeling praktijkleren voor het studiejaar 2018–2019

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
Gelet op artikel 14, eerste lid, van de Subsidieregeling praktijkleren; Besluit:

De subsidieplafonds, bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Subsidieregeling praktijkleren, worden voor het studiejaar 2018–2019 als volgt vastgesteld:

  1. voor subsidies op grond van artikel 4: € 196.848.000;

  2. voor subsidies op grond van artikel 6: € 3.100.000;

  3. voor subsidies op grond van artikel 8: € 2.800.000;

  4. voor subsidies op grond van de artikelen 9a, 9c en 10: € 1.300.000

    Download het document hier 

    Praktijkleren helpt bij de aanvraag van de subsidie. Neem nu contact met ons op.

PRAKTIJKLEREN

Subsidie voor bedrijven en instellingen
die een praktijk- of werk leerplaats hebben

START DIRECT MET AANVRAGEN

LAAT UW GEGEVENS ACHTER EN WIJ NEMEN
BINNEN 24 UUR CONTACT MET U OP