Subsidie aanvragen

HOE GAAT HET IN Z'N WERK

KAN IK SUBSIDIE PRAKTIJKLEREN AANVRAGEN?

Subsidie praktijkleren aanvragen kan alleen als u in aanmerking komt voor de subsidieregeling. De volgende onderwijscategorieën komen in aanmerking voor subsidie:

 • Vmbo (basisberoepsgerichte leerweg).
 • Mbo (beroepsbegeleidende leerweg).
 • Hbo (duale of deeltijd opleiding met verplicht praktijkdeel).
 • Promovendi (tijdelijke aanstelling of overeenkomst met KNAW of NWO).
 • Toio’s (technologisch ontwerpers in opleiding).
 • Vso (laatste jaar voortgezet speciaal onderwijs).
 • Pro (laatste jaar praktijkonderwijs).
 • Entree in het vmbo.

Om in aanmerking te komen dient uw aanvraag aan een aantal voorwaarden te voldoen. Deze verschillen sterk per categorie. Upload uw praktijkovereenkomst zodat we deze kunnen beoordelen of lees hier aan welke voorwaarden uw aanvraag moet voldoen om in aanmerking te komen. Na uw aanvraag controleert de RVO of u aan de gestelde eisen voldoet en of zij de aanvraag in behandeling nemen.

WIE KAN SUBSIDIE PRAKTIJKLEREN AANVRAGEN?

De subsidie praktijkleren is in het leven geroepen als een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Werkgevers die een praktijkleerplaats en/of werkleerplaats aanbieden voor een leerling die een praktijkgerichte opleiding volgt, een technische hbo student of werknemer die promotieonderzoek doet kunnen subsidie aanvragen. De regeling richt zich op:

 • Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt bij wie jeugdwerkloosheid een groot probleem is.
 • Studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel.
 • Wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie.

HOE KAN IK SUBSIDIE PRAKTIJKLEREN AANVRAGEN?

Subsidie praktijkleren aanvragen gebeurt digitaal, via het eLoket van RVO.nl. U heeft hiervoor een eHerkenning nodig van minimaal niveau 1. Daarnaast is het van belang dat u controleert of de aanvraag ook daadwerkelijk in behandeling wordt genomen door de RVO. En dient u een vereiste administratie bij te houden. Al met al een tijdrovende, ingewikkelde opgave.

SUBSIDIE PRAKTIJKLEREN AANVRAGEN KAN EENVOUDIGER.

Praktijkleren.nl is gespecialiseerd in de subsidieregeling praktijkleren. Waarom voor praktijkleren.nl kiezen?

 • Wij ontzorgen u volledig bij de subsidieaanvraag voor uw leerbedrijf.
 • U heeft geen e-Herkenning nodig.
 • Jarenlange ervaring.
 • Hoge slagingskans, lage fee.
 • Persoonlijk en betrokken.

We nemen u graag alle rompslomp rondom de aanvraag uit handen. Hiervoor rekenen we een aantrekkelijke fee van slechts 7,5% van het uitgekeerde subsidiebedrag. U hoeft alleen de leerwerkovereenkomst te uploaden op onze website, wij doen de rest! Wilt u hierover meer weten? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek. We leggen u graag uit wat de voordelen zijn van een subsidieaanvraag bij Praktijkleren.nl